Welkom by ons Webbediening


  Belangrike Datums
  Volledige Digitale Erediens
  Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies.
  Daar mag nou 250 persone per erediens in die kerkgebou wees.
  Die diens word steeds digitaal beskikbaar gestel.
  Ons gaan, indien regulasies nie weer verander nie, hierde jaar een erediens om 09:00 hou.

  Sondag 19 September - 09h00 Dienste
  Teks: Genesis 22 vers 1-14 Die Here voorsien, maar kan ons dit raaksien?

  Sake vir gebed 19 September 2021 &   Huisgeloof 19 September 2021

  Wat is ware gebed?           Saamstap Stiltetyd September 2021

  10:00 Kategese by die kerkgebou vir graad 7-11.
  Covid protokol is in plek, ons doen alles in ons vermoë om die jongmense veilig te hou.
  Graad 1-6 kategese vind by ouerhuise plaas.

  Daar sal geen Leef@Kerk wees nie as gevolg van die Toetsreeks

  Kerk Finansies 2021

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.