Welkom by ons Webbediening

2 Kor 9:7-8 "Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie,
want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk,
sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk."

  Belangrike Datums
  Sondag 17 Oktober 2021 - 09h00 Diens

  Teks: Jona 3:10 - 4:11 Ontnugter
  Die nut van Kleingroepe in 'n Krisis
  Sake vir gebed 17 Oktober 2021     Huisgeloof 17 Oktober 2021
  Wat is ware gebed?                 Saamstap Stiltetyd Oktober 2021

  7 Weke as Sinsoekers 2021 Kraggakamma
  Saterdag 23ste Oktober ViA se "Tea and Wine Pairing"
  Vrydag 5 November - 16:00 tot 20:00 Kersmark en Mini-Kersmark

  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma
Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.