Welkom by ons Webbediening

1 SAMUEL 12 vers 16 "Maar wag, die saak is nog nie afgehandel nie!
Kyk self watter groot wonder die Here voor julle oë gaan doen."

  Belangrike Datums
  Indien jy 'n erediens wil bywoon, kan jy die volgende skakel gebruik om aanlyn vorm te voltooi.
  Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies. Maskers moet gedra en 'n veilige
  afstand gehandhaaf word. Daar mag nou 100 persone per erediens in die kerkgebou wees.

  Volledige Digitale Erediens
  Sondag 13 Junie 09h00 "Live" Diens
  Huisgeloof 13 Junie 2021               Sake vir gebed 13 Junie 2021

  Wat is ware gebed?           Saamstap Stiltetyd Junie 2021

  Raak saam met ons opgewonde oor Woensdag 16 Junie 2021 se Anniebrand Vuurfees.

  Kom kuier, onder Covid regulasies saam met Kraggakamma Gemeente se Anniebrand Vuurfees met
  vleissss ja.
  Bestellings kan vooraf geplaas word, maar jy is meer as welkom om op die dag te kom inloer en koop.
  Ons kuier vanaf 09:00 tot 12:00 om die braaivleis-vure by Kraggakamma Gemeente, Gazanialaan 2,
  Sunridge Park.
  Bestellings kan aanlyn gedoen word, of via whatsapp na Niekie (082 561 8747).
  Ons hoop om jou daar te sien.

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma

Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.