Welkom by ons Webbediening

Psalm 138 vers 8 "Die Here sal vir my alles goed laat afloop.
Aan U liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van U hande laat vaar nie. "

  Belangrike Datums
  LYDENSTYD
  Ons staan stil by Jesus se lyding en sterwe in die 40 dae wat begin het by Aswoensdag en tot Vrydag 19 April 2019 strek.
  Dit is 'n tyd van hertoewyding en gebed, afsondering en stilte. Dit is ook 'n tyd van verootmoediging en skuldbelydenis.
  Die kruis is altyd 'n simbool, maar word in die tyd beklemtoon. Die kruis moet nie versier word nie.
  Dit is moontlik om wel 'n doringkroon en spykers te gebruik of 'n kruis met doringdraad toegedraai.
  'n Kandelaar met 7 kerse kan ook gebruik word.
  Elke Sondag word 'n kers doodgeblaas tot die laaste kers op Goeie Vrydag.
  Ons wil julle uitdaag om in die tyd te vas van 'n gewoonte bv TV kyk of soetgoed of iets wat nie jou gesondheid sal
  benadeel nie. Gebruik vastyd om te fokus op God.

  24 Maart 09h00 Gesamentlike diens in kerk
  29-31 Maart #IMAGINE
  31 Maart 09h00 Gesamentlike diens in kerk

  27 April 18h00 Music Trivia Night

  1 Mei Kermis 2019

  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555

  NG Kraggakamma se Facebookblad         Die NG Kerk en grondhervorming         Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.