2 Korintiërs 4 vers 7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek;
die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

Ons jeug is die kern van ons gemeente en die kerk in die algemeen se toekoms. Om hierdie rede moet daar baie aandag gegee word aan die leiding wat die jong mense in die gemeente ontvang. Die jeug is dikwels 'n weerspieëling van die toestand van die gemeente.

   

Wie is ons?

Dr Deon els Hoof van bediening

Debbie Rabie KammaKidz

Petru Vlok Graad 1-6

Johan Westraadt Graad 7-11
Wat doen ons?

Ons taak is fasilitering en koördinering van die verskillende jeugbedieninge in die gemeente met die oog op geestelike opvoeding, versorging en groei van die jeug. Ons is altyd op soek na helpers by jeugbediening.

Kleuterbediening vir kinders van 2-6 jaar.
Elke Sondag in die konsistorie dieselfde tyd as die oggenddiens.
Kategese (Sondae 09h45)
Selgroep vir hoërskool jongmense (LEEF)
Selgroep vir werkende/studerende jongmense
Hoe kan jy by ons inskakel?

Vir meer inligting, kontak:

Dr Deon Els 072 276 7555

Debbie Rabie 083 299 8181

Petru Vlok 083 552 9880

Johan Westraadt 082 770 9077

  Bybelaktiwiteite vir die jongspan   Waar lees ons van ..... in die Bybel?

 

Welkom by #imagine kidz en groepleiers vir 2019

Datum: Junie 24ste-28ste, 2019
Tyd: 08:00 - 13:00
Adres: NG Kerk Kraggakamma, 2 Gazanialaan, Sunridge Park
Kontak Niekie: 041 360 1484 / 082 561 8747 of Petru 083 522 9880
Epos: kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za
Koste: R200
T-Hemp: R120 (dieselfde as 2018)

Hoe kry 'n droom vlerke? Deur elke oomblik in God se hande te sit. #Imagine Kidz het vere los geskud en nou vlieg ons op arendsvlerke! Soms sit ons en kyk na alles wat gebeur en staan dan in verwondering oor God se genade oor die #Imagine Kidz Beweging.

#Imagine het 3 feeste waar hul tieners en jong volwassenes oplei as leiers in ons land wie se identiteit in Jesus Christus is. #Imagine Kidz het nou die platform geword waar die "imagineers" hul leierskap kan gaan uitleef.

Die doel van #Imagine kidz is om vir kinders te leer om in Christus te droom, te glo en te gaan doen. Die ideaal is dat die kinders toegerus sal wees met vaardighede wat hulle op hulle geloofsreis kan help.
Dit is belangrik dat die kinders nie moet dink dat #Imagine Kids tot 'n einde kom die dag wanneer die vakansieprogram klaar is nie. Hulle gaan terug met die wete dat hulle die leiers van VANDAG is by hul huise, kerke en skole waar hulle die droom gaan uitleef.
Klik en vul Groepleiers se inskrywings vorm in                     Klik en vul kids se inskrywings vorm in


JEUG PROGRAM 2019
Ons hoop almal sien baie uit na die jaar. Hierdie program gee jeugleiers en ouers 'n voorstelling van hoe al die vaste geleenthede uiteengesit is. Daar sal vroegtydig afgekondig word as daar enige verandering aangebring word aan die program. Ons kwartaallikse uitreik is 'n belangrike deel van ons kinders se geestelike ontwikkeling en beoog ons om grade groepe saam in te deel. Op Dinsdae is daar vir alle Senior Jeug (Graad 7 - Matriek) Leef@Kerk en almal is welkom.

DATUM AKTIWITEIT
28 April Kategese vir almal
1ste Mei Kermis
12de Mei Kategese vir almal
19de Mei Kategese vir almal - Uitreik
26ste Mei Kategese vir almal
2de Junie Nagmaal - Geen Kategese
9de Junie Kategese vir almal - Afsluiting vir die 2de Kwartaal


KATEGETE INLIGTING
KammaKidz Debbie Rabie 083 299 8181 Konsistorie
Graad 1 Ronelle Wright
Marie Smit
083 252 8770
084 406 4424
Bushuisie
Graad 2 Rochelle Barnard 083 226 0354 Konsistorie
Graad 3 Nicole Westraadt 061 389 9565 Voortrekker lokaal
Graad 4 Ellenette Meiring 082 707 7617 Voortrekker lokaal
Graad 5 Petru Vlok
Louise Hough
083 552 9880
076 142 8314
Voortrekker lokaal
Graad 6 Stacey Frazenburg 074 091 0840 Voortrekker lokaal


1 Korintiërs 3 vers 9-23
   † Na Bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.