Welkom by ons Webbediening

Joh. 17 vers 4&5 "Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen.
Verheerlik U my nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het."

  Belangrike Datums

  26 Mei 08h30 Eietydse diens Kleuterkerk
  26 Mei 09h45 Kategese
  26 Mei 10h00 Klassieke diens
  26 Mei 15h00 Songs of celebration by NG Kerk Mowbraystraat Newton park
  27 Mei 12h45 – 14h00 Gebedskild in gebedskamer
  29 Mei Deon Els verjaar
  30 Mei 18h30 Hemelvaartdiens
  31 Mei 05h00 Mannebyeenkoms by Lilylaan 68

  3 – 5 Junie 09h00 Pinksterdienste in kerkgebou. Dit word 18h30 herhaal
  08 Junie 09h00 – 13h00 MTR Smit Kinderoord se jaarlikse straatkollekte

  24-28 Junie #imagine kidz inskrywings vorm & Groepleiers inskrywings vorm

  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555

  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Die NG Kerk en grondhervorming
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.