Welkom by ons Webbediening

Ons beleef innerlike vrede wanneer ons die stem van die Heilige Gees gehoorsaam.
Leer dus om jou elke dag oop te stel vir sy leiding.

  Belangrike Datums
  Sondag 26 Junie 2022 @ 09:00
 
  Saamstap Stiltetyd Junie 2022
  Kerkjaar tekste 2022

  Die nut van Kleingroepe in 'n Krisis

  Wat is ware gebed?

  Avontuur week 4-8 Julie 2022

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz
Kommunikamma               Mannebediening
Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2022 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.